კონფიდენციალურობა

მორალური და ეთიკური პრინციპები


ამ წესებსა და პირობებში მოყვანილი პირობები არის სახელშეკრულებო და იურიდიული რეგულირებისათვის. georgianwine.travel აცნობიერებს და არ  იხსნის მომსახურების მიმწოდებლის მორალურ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას და ყველაფერს გააკეთებს, რათა მომხმარებელთა, ტურისტთა და ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების ინტერესები მაქსიმალურად იქნას დაცული და დაკმაყოფილებული ჩვენს ხელთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენებით.

 

მოკლე  მიმოხილვა

 

        წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს წესს, რომლითაც georgianwine.travel-ს მფლობელი აგროვებს, იყენებს, აწესრიგებს და ამჟღავნებს www.georgianwine.travel -ს (მომავალში „საიტი“) მომხმარებლებისგან (თითოეული, "მომხმარებელი")  შეგროვებულ ინფორმაციას. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება საიტ georgianwine.travel-ს მფლობელების მიერ შემოთავაზებულ ყველა პროდუქტზე და მომსახურებაზე.


პირადი მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია


        ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია  მომხარებლისგან სხვადასხვა გზებით, მათ შორის, მაგრამ არ მხოლოდ, როდესაც მომხმარებელი იმყოფება ჩვენს საიტზე, რეგისტრირდება საიტზე ან იყენებს სხვადასხვა მომსახურებას, ფუნქციასა და რესურსს, რაც ხელმისაწვდომია ჩვენს საიტზე. მომხმარებელს შეიძლება ეთხოვოს საჭიროების შემთხვევაში გაგვიზიაროს თავისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია და სხვა. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მომხმარებელისგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ინფორმაციის გაცემა ხდება ნებაყოფლობით. მომხმარებელს შეუძლია ყოველთვის განაცხადოს უარი მოგვაწოდოს პირადი მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია, მხოლოდ რიგ შემთხვევებში ამან შეიძლება მათ ხელი შეუშალოს სრულფასოვნად ისარგებლონ საიტის ყველა ფუნქციით.

 

არამაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია


       ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მომხმარებლისგან არამაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია ნებისმიერ დორს, როდესაც ისინი ურთიერთქმედებენ ჩვენს საიტთან. არამაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ბრაუზერის დასახელებას, კომპიუტერის ტიპს  და  მომხმარებლების ტექნიკურ ინფორმაციას, თუ რა საშუალებებით ამყარებს მომხმარებელი კავშირს ჩვენს საიტთან, როგორიცაა ოპერაციული სისტემა და გამოყენებული ინტერნეტის მომსახურების მიმწოდებლები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.


ბრაუზერის Cookies


      ჩვენმა საიტმა შეიძლება გამოიყენოს cookies, რათა გაზარდოს მომხმარებლის გამოცდილება. მომხმარებლის ვებ-ბრაუზერი, აღრიცხვისა და ხანდახან თვალყურის მიდევნების მიზნით ანთავსებს cookies მათ მყარ დისკზე. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს მითითებული ბრაუზერში, რათა უარი თქვას cookies მიღებაზე ან cookies მიღებისას მოუვიდეს გაფრთხილება. ამ შემთხვევაში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საიტის ზოგიერთმა  ფუნქციამ შეიძლება არ იფუნქციონიროს გამართულად.


როგორ ვიყენებთ შეგროვებულ ინფორმაციას?


      georgianwine.travel-მ შეიძლება შეაგროვოს და გამოიყენოს მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

 

  • ტურსიტისა და მომსახურების მომწოდებლი ერთმანეთთან დასაკავშირებლად მათი პირადი ინფორმაციის ურთიერთ გაცვლის გზით;
  • მომხმარებლის მომსახურების გასაუმჯობესებლად;
  • თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გვეხმარება რათა მომხმარებლების მოთხოვნების და ტექნიკური პრობლემების გადაჭრა      განხორციელდეს უფრო ეფექტურად;
  • მომხარებელთა  გამოცდილების ასამაღლებლად;
  • ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მომხმარებელთა ინფორმაცია, რათა უკეთ გავიგოთ როგორ მოიხმარენ ჩვენი მომხარებლები, როგორც მოხმარებელთა ერთობლიობა ჩვენს მიერ მოწოდებულ მომსახურებებსა და სერვისებს;
  • ფასდაკლებისა და  სხვადასხვა ტიპის აქციის, კონკურსისა თუ კვლევის მოსაწყობად, ასევე საიტისათვის ახალი სერვისისა თუ ფუნქციის დამატებისათვის:
  • მომხმარებელთათვის ისეთი ინფორმაციას გასაგზავნად, რაც მათ გამოიწერეს, თემებზე რასაც ჩვენ ვთვლით, რომ მათ ეს დააინტერესებს;
  • პერიოდული ელ. ფოსტის გასაგზავნათ.


       ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ელექტრონულ მისამართი, რათა მომხმარებელს გავუგზავნოთ მათ შეკვეთასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და განახლებები. ის ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას მომხმარებელთა მხრიდან გამოთქმულ შეკითხვებზე, მოთხოვნებსა თუ განცხადებებზე საპასუხოდ. თუ  მომხმარებელი  გადაწყვეტს საფოსტო დაგზავნიდან ხელმოწერის გაუქმებას მათ დაეგზავნებათ წერილები, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს კომპანიის ახალ ამბებს, განახლებებსა და მათთან დაკავშირებული პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციას და ა.შ. თუ ნებისმიერ დროს მომხმარებელი მოისურვებს მომავალში ელ. ფოსტის მიღებაზე უარის თქმას, ჩვენ ყოველი წერილის ბოლოს განვათავსეთ ელ. ფოსტის გამოწერის გაუქმების დეტალური ინსტრუქცია. ასევე მომხმარებელს შეეძლება დაგვიკავშირდეს ჩვენს საიტზე.

 

როგორ ვიცავთ თქვენს მონაცემებს?


       ჩვენ ვიყენებთ მონაცემების შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების სათანადო პრაქტიკასა და უსაფრთხოების ზომებს ჩვენს საიტზე დაცული თქვენი პირადი ინფორმაციის,  პაროლის, საოპერაციო ინფორმაციისა და თქვენი სხვა მონაცემების  დასაცავად.


თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გაზიარება


       ჩვენ არ ვყიდით, ვვაჭრობთ ან ვაქირავებთ მომხარებელთა პირად ინფორმაციას მესამე პირებზე. ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს, მინდობილ პირებსა თუ სარეკლამო კომპანიებს  ჩვენი მომხმარებლებისა და სტუმრების ზოგადი, ერთიანი დემოგრაფიული ინფორმაცია, რომელიც არ უკავშირდება არავის პირადობის  მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციასთან.


ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში


       georgianwine.travel-ს მფლობელს გააჩნია დისკრეციული უფლება განაახლოს ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა  და წესები და პირობები ნებისმიერ დროს. ჩვენ მოვუწოდებთ მომხმარებლებს ხშირად შეამოწმონ ამ გვერდზე განხორციელებული რაიმე ცვლილებები და განახლებები, რათ ინფორმირებული იყოთ ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის დაცვის შესახებ. თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ კონფიდენციალურობის პოლიტიკიის პერიოდულად გაცნობა და ცვლილებების გააზრება სრულად თქვენი პასუხისმგებლობაა.

 

აღნიშნულ პირობებზე თქვენი თანხმობა


       ამ საიტის სარგებლობით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ კონფიდენციალურობის ამ პოლიტიკაზე ასევე  წესებსა და პირობებზე. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას გთხოვთ ნუ ესტუმრებით ჩვენს საიტს. თქვენი გამუდმებული მოხმარება ამ საიტისა მათ შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების გატარების შემდეგაც, აღქმული იქნება, როგორც თქვენი თანხმობა ზემოთაღნიშნულ პირობებზე და ასევე პოლიტიკის ცვლილებებზე. პირობების მიღებით თქვენ აშკარა თანხმობას გვაძლევთ შევკრიბოთ, გამოვიყენოთ და გავავრცელოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განსაზღვრული წესით.


ჩვენთან კავშირი


თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან  ან საიტის რაიმე სხვა  პრაქტიკასთან დაკავშირებით გთხოვთ

დაგვიკავშირდეთ:

 

ა(ა)იპ ასოციაცია ქართული ღვინო
www.georgianwine.travel
თბილისი, მთაწმინდის 12, 0108 
+322 2 505 457
info@georgianwine.travel
ეს დოკუმენტი ბოლოს განახლდა 2014 წლის 1 სექტემბერს.