კონტაქტი

ასოციაცია "ქართული ღვინო"

მთაწმინდის ქ. 12

საქართველო, თბილისი 0108

ტელ.: +995 32 2505457

ფაქსი: +995 32 2505456

ელ-ფოსტა:  info@georgianwine.travel